Chcesz uzyskać dostęp do serwisw Analiz Online?

ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu:

Celem Funduszu jest osiąganie dodatnich stp zwrotu w długim okresie, niezależnie od panującej sytuacji na rynku kapitałowym, przy wykorzystaniu strategii absolutnej stopy zwrotu. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz brakiem określenia minimalnego zaangażowania w poszczeglne kategorie lokat.

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to rżnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

Odchylenie standardowe to jedna z bardziej popularnych miar statystycznych, pokazująca jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Im wyższe odchylenie standardowe, tym wyższe ryzyko towarzyszące inwestycji w jednostkę funduszu.

Wskaźnik Sharpea opisuje jak dobrze osiągnięta stopa zwrotu wynagradza inwestora za podjęte przez niego ryzyko inwestowania w walory ryzykowne. Parametr umożliwia jednoczesną maksymalizację zysku oraz minimalizację ryzyka, co można osiągnąć przez wybr funduszu o największej dodatniej wartości wskaźnika.

Generali Portfel Bezpiecznego Oszczędzania UFK

Generali Portfel Zagraniczny Cztery Strony Świata Akcyjny UFK

Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK

Generali Portfel Zrwnoważonego Oszczędzania UFK

Generali – Aviva Investors Nowoczesnych Technologii UFK

Generali – Aviva Investors Polskich Akcji UFK

Generali – Aviva Investors Stabilnego Inwestowania UFK

Generali – BlackRock Asian Dragon Fund EUR UFK

Generali – BlackRock Sustainable Energy Fund EUR UFK

Generali – BlackRock World Mining Fund EUR (PLN Hedged) UFK

Generali – BNP Paribas Funds Turkey Equity EUR UFK

Generali – Fidelity Emerging Markets Fund EUR UFK

Generali – Fidelity European Smaller Companies Fund EUR UFK

Generali – Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Franklin Natural Resources Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Gamma Akcji Małych i Średnich Spłek UFK

Generali – Gamma Obligacji Korporacyjnych UFK

Generali – Generali Commodity Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Generali Corporate Bonds Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Generali Emerging Europe Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Generali Global Equity Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Generali New Economies Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Generali Obligacje: Nowa Europa UFK

Generali – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego UFK

Generali – JPMorgan Global Healthcare Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – JPMorgan Global Macro Opportunities Fund EUR UFK

Generali – JPMorgan Global Strategic Bond (PLN Hedged) UFK

Generali – JPMorgan Greater China Fund USD UFK

Generali – JPMorgan US Select Equity Plus Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Millennium Dynamicznych Spłek UFK

Generali – NN Europejski Spłek Dywidendowych UFK

Generali – NN Globalny Długu Korporacyjnego UFK

Generali – NN Globalny Spłek Dywidendowych UFK

Generali – PZU Akcji Spłek Dywidendowych UFK

Generali – Santander Obligacji Skarbowych UFK

Generali – Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu UFK

Generali – Templeton Asian Growth Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Templeton Asian Smaller Companies USD UFK

Generali – Templeton Frontier Markets Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) UFK

Generali – Templeton Global Total Return Fund USD UFK

Generali – Templeton Latin America Fund USD UFK

Generali – Ubezpieczenie z przyszłością – Firma Komfort dla Klientw Alior Banku

Generali – Komfort Oszczędzania Plus ze składką regularną

Skuteczność funduszy absolutnej stopy zwrotu (wrzesie 2019)

Najlepsze z najlepszych – fundusze do budowy portfela (wrzesie 2019)

EFAMA: Polska wciąż niewielkim graczem na europejskim rynku funduszy

Łukojć: bez inwestowania i akceptacji ryzyka nie ma szans na życie z odsetek

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesie 2019)

Jak oszczędzać, a jak inwestować? Radzi Łukasz Bugaj z AXA TFI

Krzysztof Cesarz dołączył do zespołu Esaliens TFI

Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-10-04)

Wrzesie w Lidze Ekspertw: duża rozpiętość wynikw

Koniec pewnej epoki. Marcin Dyl, prezes IZFiA, złożył rezygnację

Firmy z sektora MŚP potrzebują większego wsparcia przy wdrożeniu PPK

Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (wrzesie 2019)

Wyniki funduszy inwestycyjnych (wrzesie 2019)

Emil Radziszewski z UKNF o tym, co to jest otwarta bankowość. I czy to jest bezpieczne