มาทำความรู้จักกับ Model Portfolio แบบแรกที่อยากให้ทุกคนลองศึกษากันดูครับ กลยุทธ์นี้ชื่อว่า Global Absolute Return Portfolio พอร์ตการลงทุนแนะนำสำหรับการลงทุนแบบ Absolute Return เป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนต่อปีประมาณ 10 15% และมีความผันผวนของพอร์ตในระดับที่ต่ำกว่าตลาดหุ้น และพยายาม Protect Downside ในภาวะที่ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยคำแนะนำพอร์ตนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง สูง และมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างค่อนข้าง Active สำหรับนักลงทุนที่สนใจพัฒนาตัวเองในการจัดพอร์ตลักษณะนี้สิ่งสำคัญคือการศึกษา Top-Down Analysis อย่างต่อเนื่อง และใช้มุมมองเศรษฐกิจมหภาคในการช่วยกำหนดกลยุทธ์การลงทุน สำหรับภาวะปัจจุบันผมวิเคราะห์อย่างไร ไปดูกันครับเมื่อธนาคารกลางยักษ์ใหญ่กลับมาคุมเกมอีกครั้ง ปี 2558 นับเป็นอีกปีที่ตลาดการเงินโลกมีความผันผวนสูง โดยตลาดหุ้นโลกเริ่มต้นปีด้วยการปรับตัวขึ้นนำโดยตลาดยุโรป และญี่ปุ่นที่มีนโยบาย QE และ QQE ช่วยสนับสนุน []

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปะทุอีกครั้ง ขณะสงครามการค้า ยังคงไม่แน่นอน!! FINNOMENA Weekly Market Insight

คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA เจ้าของนามปากกา FundTalk ปฏิบัติหน้าที่เป็น CEO ของ FINNOMENA โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการกองทุน มีความเชี่ยวชาญในการจัดพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก และการเจาะลึกเพื่อเลือกหุ้นรายตัว

อ่านบทความนี้บนแอป พร้อมแจ้งเตือนข้อมูลและสิทธิประโยชน์ดีๆ และลองใช้ PORT